Jääkarhu Cup by Ursuit

Purjehdusohjeet

1. Säännöt
1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.

2. Tiedotukset kilpailijoille
Tiedotukset kilpailijoille pannaan ilmoitustaululle, joka sijaitsee purjehduskeskuksen välikössä.

3. Muutokset purjehdusohjeisiin
Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle 24.4 ennen klo 21.00

4. Maissa annettavat viestit
4.1. Maissa annettavat viestit nostetaan Purjehduskeskuksen ulkopuolella olevaan tankoon.
4.2. Kun lippu AP nostetaan maissa, kilpailuviestissä AP olevat sanat ”1 minuutin”
korvataan sanoilla ”aikaisintaan 60 minuutin.”

5. Ohjelma
5.1. Aikataulu
Tiistai 25.4. klo 17:30 kipparikokous ja ensimmäinen varoitusviesti klo 18:00
Keskiviikko 26.4. klo 18:00 ensimmäinen varoitusviesti
Peräkkäisinä iltoina pyritään purjehtimaan purjehditaan 3-4 purjehdusta päivässä.

6. Luokkien liput
Luokkien liput ovat:
Optimisti D
Europeclass F
Lase Radial F
Laser Standard F
Zoom F

7. Kilpailualueet
7.1. Kilpailualue sijaitsee Ruissalon Härkälänlahdella TPS:n kotisataman edustalla

8. Radat
8.1. Purjehdittavat radat ovat luovi-myötätuulityyppisiä. Optimistien radan ylämerkki on poiju. Alamerkki on lähtölinjan punaisella lipulla varustettu merkki. Optimistit kiertävät kaksi kierrosta ja tulevat ylämerkiltä suoraan maaliin.
Muut veneet kiertävät kaksi kierrosta. Ylämerkki on poiju ja alamerkki on poiju. Muut veneet tulevat maa-liin alamerkiltä.

9. Merkit
9.1. Merkit ovat oranssin tai punaisenvärisiä poijuja.
9.2. Lähtömerkit ovat kilpailulautakunnan vene oikeassa päässä ja punaisella lipulla varustettu merkki
vasemmassa päässä.

10. Lähtö
10.1. Lähtölinjan on oikea pää on kilpailulautakunnan veneen lipun salko ja vasen pää punaisella lipulla varustettu merkki
10.2. Veneiden, joiden varoitusviestiä ei ole annettu, täytyy välttää lähtöaluetta muiden
purjehdusten lähtöjaksojen aikana.
10.3 Optimistit lähtevät kaikki samassa lähdössä D-lipulla. Kaikki muut veneet lähtevät samassa lähdössä F-lipulla.
10.4 Lähdössä käytetään kolmen minuutin proseduuria.

11. Seuraavan rataosuuden muuttaminen
11.1. Kilpailulautakunta muuttaa seuraavaa rataosuutta siirtämällä alkuperäisen merkin
(tai maalilinjan) uuteen paikkaan.

12. Maali
Maalilinja on kilpailulautakunnan veneen lipun salon ja punaisella lipulla varustettu merkin välissä.

13. Enimmäis‐ ja tavoiteajat
13.1. Enimmäisaika on 35 minuuttia. Tavoiteaika on 20 minuuttia.
13.2. Veneet, jotka eivät tule maaliin 15 minuutin kuluessa ensimmäisen, radan
purjehtineen veneen maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin tulleiksi (DNF).

14. Protestit ja hyvityspyynnöt
14.1. Veneen on heti maaliin tultuaan ilmoitettava kilpailulautakunnalle protestin kohde.

15. Pistelasku
15.1. Kun vähemmän kuin 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on
sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa..
15.2. Kun 5 tai enemmän purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen
kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen
huonoin pistemäärä.

16. Turvallisuusmääräykset
16.1. Kun vene luopuu kilpailusta, sen täytyy ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle niin
pian kuin mahdollista.
16.2. Veneen ollessa vesillä kilpailijoiden täytyy pitää päällään henkilökohtaisia
kelluntavälineitä paitsi lyhyesti vaatteita ja henkilökohtaisia varusteita vaihtaessa
tai säätäessä.
16.3 Meriveden ollessa erittäin kylmää, on kilpailijoiden, järjestäjien ja valmentajien kiinnitettävä erityistä huomiota purjehtijoiden selviytymiseen esim. Veneen kaatuessa.

17. Varusteiden ja mittojen tarkastukset
Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko vene tai jokin sen varuste luokkasääntöjen ja
purjehdusohjeiden mukainen. Kilpailulautakunnan varusteiden tarkastaja tai mittaaja voi
vesillä määrätä, että veneen on heti mentävä tarkastuttamaan veneensä.

18. Toimitsijaveneet
Toimitsijaveneinä ovat ribit.

19. Huoltoveneet
Joukkueenjohtajat, valmentajat tai muut huoltajat eivät saa olla alueilla, missä veneet
kilpailevat, ensimmäisenä lähtevän luokan valmiusviestistä lähtien, kunnes kaikki veneet
ovat tulleet maaliin tai luopuneet kilpailusta tai kun kilpailulautakunta viestittää
lykkäyksen, yleisen palautuksen tai mitätöinnin.

20. Jätehuolto
Roskat voidaan panna tukiveneisiin tai kilpailun virallisiin veneisiin. Säännön 55
rikkomisesta annettava rangaistus voi olla lievempi kuin hylkääminen, mikäli
protestilautakunta niin päättää.

21. Radioyhteydet
Kilpailun järjestävät käyttävät tarvittaessa radiopuhelimia taajuudella L2.

22. Palkinnot
Palkintoja jaetaan SPV:n kaavan mukaisesti. Lisäksi osallistujat saavat Ursuit-tuotepalkinnot

23. Vastuuvapautus
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, Päätös
kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään
aineellisesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun
yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.

25. Vakuutus
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.