Pyytinkarin purjehdus 2018

KILPAILUKUTSU

Kilpailu on avoin kaikille Suomen Purjehdus ja Veneily  ry:n (jäljempänä SPV) jäsenseuroihin kuuluville veneille, sekä ulkomaalaisille omaan kansalliseen liittoonsa kuuluville veneille.

Järjestäjä: Turun Pursiseura ry (TPS), Pursiseuranranta 30, 20100 Turku

Aika: 15. – 16.6.2018

Kilpailukutsu on laadittu Purjehduksen kilpailusääntöjen liitteen K kappalenumeroinnin mukaisesti. Puuttuvat kappaleet ja numerot on tarkoituksellisesti jätetty pois.

1 SÄÄNNÖT

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.

1.2 Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa.

1.3 LYS-luokkasäännöt ovat voimassa.

3 LUOKAT JA ILMOITTAUTUMINEN

3.1 Kilpailun luokat ovat:

3.1.1 LYS

3.2
Ilmoittautumiset 11.6.2018 klo 12:00 mennessä TPS:n kotisivujen www.turunpursiseura.fi kautta.

3.4 Veneen päällikön on oltava kansalliseen purjehtijaliittoon kuuluvan seuran jäsen. Suomalaisen veneen on oltava SPV:n jäsenseuraan rekisteröity ja katsastettu.

3.5 Veneillä, mitkä eivät kuulu FinLYS-taulukkoon, pitää olla voimassa oleva LYS-todistus. Mikäli vene ei ole ehtinyt saada LYS-todistusta (esim. uusi vene tai todistuksen pitkä toimitusaika), voi kilpailulautakunta määrätä sille kilpailukohtaisen LYS-luvun.

5 MAKSUT

5.1 Osallistumismaksu 80 e maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Lyyti-järjestelmän kautta

7 AIKATAULU

7.1 Kipparikokous järjestetään torstaina 14.6.2018 kello 19:00 TPS:n Purjehduskeskuksessa

7.3 Lähdöt
– Pyytinkarin purjehduksen ” Jalostaja Runt ” lähdöt purjehdusohjeen mukaisesti perjantaina 15.6.2018 klo 18:00 alkaen Viittakarilta.

9 PURJEHDUSOHJEET

Purjehdusohjeet ovat saatavissa kipparikokouksessa ja perjantaina 15.6.2018 seuran toimistosta ja sen sulkeuduttua huoltoasemalta sekä TPS:n verkkosivuilta.

11 RATA

– Pyytinkarin purjehdus (osachasing) ” Jalostaja Runt ”: Purjehdusohjeen mukaisesti lähtö Viittakarilta Houtskari ja Iniö kiertäen TPS:n saaritukikohtaan Pyytinkarille. Radan pituus on 81 mpk.

– Veneille, joiden kulkua rajoittaa Pyytinkarin itäpuolella oleva sähkölinja (vapaakorkeus 25 m), voidaan määrätä korkeintaan 1 mpk lyhyempi rata ja antaa niille lyhennystä vastaava aikasakko. Se lasketaan siten, että veneen purjehditusta keskinopeudesta (s/mpk) lasketaan lyhennystä vastaava aika (s) ja se kerrotaan sakkokertoimella (1,5 tai isompi) ja laskettu tulo lisätään purjehdittuun aikaan. Kilpailulautakunta määrittää sakkokertoimen vallinneiden tuuliolosuhteiden mukaan.

20 VASTUUVAPAUTUS JA -VAKUUTUS

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, Päätös kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.

Jokaisella kilpailevalla veneellä tulee olla voimassaoleva vastuuvakuutus.

23 MUUTOKSET

Kaikki muutokset tähän kilpailukutsuun julkaistaan 15.6.2018 mennessä TPS:n kotisivuilla.


TERVETULOA!