Syyskokous 16.11.2017

TPS Purjehduskeskus, Heikki Bang -sali  klo 18

Työjärjestys

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä vahvistetaan työjärjestys.
 4. Esitetään hallituksen laatima vuoden 2018 toimintasuunnitelma.
 5. Esitetään hallituksen laatima vuoden 2018 tulo- ja menoarvioehdotus.
 6. Päätetään toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksymisestä sekä 5.§:ssä mainittujen vuosi- ja juniorijäsenten liittymis- ja vuosimaksujen suuruudesta.
  Hallitus esittää, että maksut vuonna 2018 ovat seuraavat:
  seniorijäsen 95 e (90 e), 19-25 v. jäsen 37 e (35 e). Juniorijäsenmaksuun ja liittymismaksuihin ei esitetä korotusta.
 7. Suoritetaan erovuorossa olevan kommodorin vaali. Erovuorossa on varakommodori Juhani Soini.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuodeksi 2018.
 9. Valitaan hallituksen jäsenet vuodeksi 2018.
 10. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt vuodeksi 2018.
 11. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.
 12. Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksen jälkeen kiertopalkintojen jako.

Toimintasunnitelma 2018.docx
Talousarvio 2018_syyskokous