Kevätkokous 12.4.2018

Paikka: TPS Purjehduskeskus, Heikki Bang –sali

TYÖJÄRJESTYS

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
  ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Esitetään hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien antama lausunto päättyneeltä toimintavuodelta.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Valitaan kaksi vaaleja valmistelevan työryhmän jäsentä vuosiksi 2018-2019.
  Erovuorossa ovat Markku Alhopuro ja Ville Valtonen.
 8. Hallituksen esitys kunniajäseneksi ja kutsutuksi jäseneksi.
  Kunniajäseneksi esitetään Martti Haavistoa ja kutsutuksi jäseneksi Pekka
  Kuusniemeä.
 9. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.
 10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!
Turun Pursiseura ry
Hallitus

Tilintarkastuskertomus 2017 Tilinpäätös 2017 Toimintakertomus_2017