Ansiopokaalin sääntö

Edesauttamaan seuratoveruutta, hyvää seurahenkeä ja virikkeellistä työskentelyä seuran hyväksi myöntää seuran hallitus vuosittain ansioituneelle jäsenelle Ansiopokaalin.

Ansiokkuutta määritettäessä tulee ensisijaisesti ottaa huomioon jäsenen aktiivisuus ja hänen suorittamiensa töiden, palvelusten ja/tai purjehdusmenestyksen merkitys seuralle vuoden aikana. Pokaalia myönnettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon korostuneesti jäsenen toiminta ja ansiokkuus seuratoverina.

Pokaali luovutetaan saajalle seuran kevätkokouksessa jakoperustein. Jaettavan pokaalin lisäksi annetaan saajalle hänelle jäävä pienoisansiopokaali (loppu). Varsinainen Ansiopokaali tulee palauttaa seuran toimistoon viimeistään maaliskuun alkuun mennessä.

Pokaaliin tulevista kaiverruksista vastaa seura

Ansiopokaali
v.
Fagerström Harry1986
Hurme Lauri1987
Pekkala Eljas1988
Alho Reijo1989
Relanto Risto1990
Suvanto Matti1991
Lindholm Reijo1992
Laine Eero1993
Viljanen Tauno1994
Tirkkonen Jaakko1995
Sarainmaa Timo1996
Krannila Riitta1997
Bang Heikki1998
Kiikeri Jukka1999
Salanterä Samuli2000
Runsten Väinö2001
Asikainen Seppo2002
Hihnala Matti2003
Suomi Reijo2004
Jankari Sauli2005
Talvio Pekka2006
Soini Juhani 2007
Pakarinen Paul 2008
Koskinen Pertti 2009
Haavisto Martti 2010
Leinonen Jarkko 2011
Pentti Lasse2012
Laakso Vesa2013
Kujala Martti2014
Helmiö Oskari2015
Hyytinen Outi2016