Optimistipurjehtijan kehityspolku

Suuri osa Turun Pursiseuran junioreista aloittaa purjehdusharrastuksen optimistiluokassa. Seuran toiminta perustuu Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n taitotasoluokituksiin. Turun Pursiseurassa toiminta on jaettu optimistiluokassa kolmeen taitotasoon: harrastajat, haastajat ja kilparyhmä.

Harrastajat – vihreä taso

Alkeiskurssi

Alkeisryhmän purjehtijat tarvitsevat ohjaajan avustusta kaikissa harjoituksissa. Aloitteleva purjehtija tarvitsee aina suunnan, jota kohti purjehditaan, eikä häntä voi jättää yksin harhailemaan ilman tehtävää tai rataa.  Alkeistasolla taidot opetetaan siinä järjestyksessä, missä ne ovat harjoituskirjaan merkitty, edeten askel-askeleelta helposta vaikeampaan. Kuivaharjoittelulla on tärkeä osuus.

Peruskurssi

Peruskurssin käynyt purjehtija osaa käsitellä jollaa ilman, että ohjaaja antaa neuvoja jatkuvasti, mutta ohjaajan jatkuva läsnäolo on silti välttämätöntä. Peruskurssin käynyt purjehtija tietää purjehduksen perusperiaatteet, erottaa vendan ja jiipin toisistaan ja ymmärtää tuulen vaikutuksen purjeeseen.

Harrastajaryhmän harjoitukset

Optiharrastajaryhmän harjoituksissa painopiste on veneenkäsittelytaitojen kehittämisessä. Harjoitukset suunnitellaan olosuhteet huomioiden.

Optihaastajat – sininen taso

Jatkokurssi

Jatkokurssin purjehtijat hallitsevat jollan käsittelyn kurssille tultaessa. Kurssilla kehitetään veneenkäsittelytaitoja ja harjoitellaan kilpapurjehdusta.

Haastajaryhmän harjoitukset

Sinisen ryhmän harjoituksissa keskitytään kehittämään kilpapurjehdustaitoja ja veneen käsittelyä kaikissa sääolosuhteissa.

Optihaastajat – punainen ja musta taso

Puna-mustan ryhmän purjehtijat hallitsevat hyvin kilpapurjehdustaidot. Ryhmän purjehtijat kykenevät purjehtimaan kaikissa sääolosuhteissa ja hallitsevat tekniikan hyvin. Ryhmässä kehitetään venevauhtia ja taktiikkaa.

Ryhmä toimii valmentajan laatiman harjoitussuunnitelman pohjalta.