Pyytinkarin purjehdus – Jalostaja Runt 2019

KILPAILUKUTSU

Kilpailu on avoin kaikille Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (jäljempänä SPV) jäsenseuroihin kuuluville sekä ulkomaalaisille omaan kansalliseen liittoonsa kuuluville veneille. Osallistuvalla veneellä on oltava SPV:n FinLYS-säännön mukainen mittaluku.
( FinLYS sääntö 3.1: ”Jotta vene voi osallistua FinLYS-säännön mukaisiin kilpailuihin, sen venetyypin on löydyttävä FinLYS-taulukosta tai sillä on oltava FinLYS-todistus”).

Järjestäjä: Turun Pursiseura ry (TPS), Pursiseuranranta 30, 20100 Turku
Aika: 14. – 15.6.2019

Kilpailukutsu on laadittu Purjehduksen kilpailusääntöjen liitteen K kappalenumeroinnin mukaisesti. Puuttuvat kappaleet ja numerot on tarkoituksellisesti jätetty pois.

1 SÄÄNNÖT

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.
1.2 Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa.
1.3 FinLYS-säännöt ovat voimassa.

3 LUOKAT JA ILMOITTAUTUMINEN

3.1 Kilpailun luokat ovat:
3.1.1 LYS
3.2 Ilmoittautumiset 13.6.2019 klo 12:00 mennessä SPV:n kilpapurjehdussivujen kautta
https://manage2sail.com/fi-FI/event ja/tai https://www.manage2sail.com/fi-FI/Home/EventRegistrationRedirect/02995949-a2e3-4441-a41b-a9418b523c8f
3.4 Veneen päällikön on oltava kansalliseen purjehtijaliittoon kuuluvan seuran jäsen. Suomalaisen veneen on oltava SPV:n jäsenseuraan rekisteröity ja katsastettu.
3.5 Veneillä, mitkä eivät kuulu FinLYS-taulukkoon, pitää olla voimassa oleva LYS-todistus. Venetyypin on löydyttävä FinLYS-taulukosta tai sillä on oltava FinLYS-todistus.

5 MAKSUT

5.1 Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä, viimeistään 9.6.2019
ilmoittautuneilla maksu on 80 € ja sen jälkeen 120 e.

7 AIKATAULU

7.1 Kipparikokous järjestetään torstaina 13.6.2019 kello 19:00 TPS:n Purjehduskeskuksessa
7.3 LÄHDÖT
– Pyytinkarin purjehduksen ” Jalostaja Runt ” lähdöt purjehdusohjeen mukaisesti perjantaina 14.6.2019 klo 18:00 alkaen Viittakarilta.

9 PURJEHDUSOHJEET

Purjehdusohjeet ovat saatavissa kipparikokouksessa ja perjantaina 14.6.2019 seuran
toimistosta ja sen sulkeuduttua huoltoasemalta sekä Pyytinkarin kisan verkkkosivulta
https://turunpursiseura.fi/kilpapurjehdus .

11 RATA
– Pyytinkarin purjehdus (osachasing) ” Jalostaja Runt ”: Purjehdusohjeen mukaisesti lähtö Viittakarilta Houtskari ja Iniö kiertäen TPS:n saaritukikohtaan Pyytinkarille. Radan pituus on 81 mpk.
– Veneille, joiden kulkua rajoittaa Pyytinkarin itäpuolella oleva sähkölinja (vapaakorkeus 25 m), voidaan määrätä korkeintaan 1 mpk lyhyempi rata ja antaa niille lyhennystä vastaava aikasakko. Se lasketaan siten, että veneen purjehditusta keskinopeudesta (s/mpk)
lasketaan lyhennystä vastaava aika (s) ja se kerrotaan sakkokertoimella (1,5 tai isompi) ja laskettu tulo lisätään purjehdittuun aikaan. Kilpailulautakunta määrittää sakkokertoimen vallinneiden tuuliolosuhteiden mukaan.

20 VASTUUVAPAUTUS JA -VAKUUTUS

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, Päätös kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen. Jokaisella kilpailevalla veneellä tulee olla voimassaoleva vastuuvakuutus.

23 MUUTOKSET

Kaikki muutokset tähän kilpailukutsuun julkaistaan 14.6.2019 mennessä Pyytinkarin verkkosivulla https://turunpursiseura.fi/kilpapurjehdus .

TERVETULOA!