Turun Hopea 10.6.2018

Kilpailukutsu on laadittu Purjehduksen kilpailusääntöjen liitteen L kappalenumeroinnin mukaisesti. Puuttuvat kappaleet ja numerot on tarkoituksellisesti jätetty pois.

1 SÄÄNNÖT
1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.
1.2 LYS-luokkasäännöt ovat voimassa.
1.4 Pelastusliivien käyttö on pakollista kilpailun aikana (kannella oltaessa).
1.5 Kilpailulautakunta voi sallia PKS liitteen G vastaisten purjetunnuksien käytön. Tämä muuttaa sääntöä 77. [NP]

3 KILPAILUKELPOISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN
3.1 Kilpailu on avoin kaikille FinLYS-luokkasäännöt täyttäville veneille.
3.2 Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 7.6.2018 mennessä Turun Pursiseuran kotisivuilla www.turunpursiseura.fi
3.3 Kunkin ilmoittautumisen tulee sisältää seuraavat tiedot: Kipparin ja miehistön nimet – Purjenumero – Seura – Veneen LYS-luku

5 ILMOITTAUTUMISMAKSU
Ilmoittautumismaksu on 50 euroa. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

7 AIKATAULU
7.1 Suunniteltu purjehdusten lukumäärä on 3.
0930 kilpailijoiden kokous TPS:n kotisatamassa, Pursiseuranranta 30, 20100 Turku.
1055 Ensimmäinen varoitusviesti, 3 purjehdusta
7.2 Kilpailun viimeisenä päivänä ei anneta mitään varoitusviestiä klo 1600 jälkeen.

8 MITTAUKSET
Milloin tahansa voidaan tarkastaa, onko vene tai sen varuste luokkasääntöjen ja purjehdusohjeiden mukainen.

9 PURJEHDUSOHJEET
Purjehdusohjeet ovat saatavana kilpailijoden kokouksen yhteydessä.

10 KILPAILUPAIKKA
10.1 Rata-alue sijoittuu Pohjois-Airistolle, Ruissalon ja Vepsän väliselle alueelle, jossa purjehditaan kahdesta neljään ratakilpailua
10.2 Kilpailusatama on TPS:n kotisatama, Pursiseuranranta 30, 20100 Turku.

11 RADAT
Radat ovat vastatuuli-myötätuuli tyyppisiä.

19 PALKINNOT
Turun Pursiseuran palkinnot jaetaan SPV:n palkintokaavan mukaan. Turun Hopea purjehduksen palkinnot jaetaan TPS:n syksyn palkintojenjakotilaisuudessa. Kilpailun tukija on Turun Hopea Oy ja jokaisen veneen päällikkö saa perinteisesti Turun Hopean lahjoittaman ”Kipparin mitan”.

20 VASTUUVAPAUTUS
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä PKS 4, Päätös kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota
vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.

21 VAKUUTUS
Jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.

22 OIKEUS KÄYTTÄÄ NIMEÄ SEKÄ ÄÄNI – JA KUVATALLENTEITA
Osallistumalla tähän tapahtumaan kilpailijat myöntävät automaattisesti järjestäjälle ja tapahtuman tukijoille oikeuden myös tulevaisuudessa ilman korvausta tehdä, käyttää ja esittää, oman päätöksensä mukaisesti, audio ja kuvatallenteita ja niistä tehtyjä jäljenteitä, jotka on otettu joko kilpailusatamassa tai vesillä, kilpailualueelle saapumisen ja kotiin lähdön välisenä aikana.

23 LISÄTIETOJA
Turun Pursiseura ry Pursiseuranranta 30, 20100 Turku, kilpailut@turunpursiseura.fi, www.turunpursiseura.fi

24 MUUTOKSET
Kaikki muutokset tähän kilpailukutsuun julkaistaan 9.6.2018 mennessä Turun Pursiseuran www-sivuilla www.turunpursiseura.fi