Koulutus

 

 

Koulutustoiminta Turun Pursiseurassa

Turun Pursiseura tarjoaa purjehduskursseja myös aikuisille, jopa aivan aloittelijoille. Suomen Purjehdus ja Veneilyn auktorisoiman Turun Pursiseuran Purjehduskoulun järjestämän purjehtijakurssin tavoitteena on antaa aloittelijallekin riittävät perustiedot ja -taidot toimia köliveneen miehistön aktiivisena jäsenenä. Päällikkökurssi puolestaan on sopiva myös sellaisille purjehtujoille, joilla on purjehduskokemusta, mutta jotka haluavat ohjatusti vahvistaa omaa osaamistaan.

Seura järjestää myös muuta koulutusta, mm. EA-kursseja, solmukursseja,tutkakursseja ja VHF-kursseja kysynnän mukaan. Maaliskuussa pidetään Veneily- ja saaristoteemailtoja vaihtuvin aihein.