Tiedoksi seuran hallituksen kokouksista

Turun Pursiseuran hallitus kokoontuu vuonna 2019 seuraavasti: 22.1., 12.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6., 13.8., 10.9., 18.10. (suunnittelukokous), 12.11., 19.12. (hallituksen vaihtokokous).

Hallituksen kokous 22.1.2019

– Hyväksyttiin seuraan viisi uutta jäsentä.
– Jatkettiin viime vuonna aloitettua seuran strategian pohdintaa. Päätettiin tehdä myös jäsenistölle suunnattu kysely strategiatyön pohjaksi.

Hallituksen kokous 12.2.2019

– Hyväksyttin seuraan kolme uutta jäsentä.
– Hyväksyttiin pienin tarkennuksin toimintakertomus toiminnanjohtajan tekemän luonnoksen pohjalta.
–  Sovittiin, että toiminnanjohtaja ryhmittelee strategiapohdintojen pohjalta eri osa-alueet ja niiden painopisteet. Tavoitteena on laatia seuralle strategia vuodesta 2020 alkaen. Myös jäsenistölle lähetetään kysely aiheesta ennen kesää 2019.
– Päätettiin ottaa lahjoituksena vastaan kaksi 60-luvulla valmistettua Finn-jollaa Heikki ja Pekka Jouselta.