Junioriohjelma

Turun Pursiseuran säännöt toteavat: Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja tukea harrastusta veneilyyn ja kilpapurjehdukseen, vaalia hyviä merimiestapoja ja edistää niiden leviämistä kaikkien veneilijöiden keskuuteen, toimia merimies- ja veneilytaitojen kehittämiseksi sekä saariston luonnon ja kulttuurin säilymisen puolesta ja vahvistaa jäsenistönsä yhteenkuuluvaisuutta.  Tätä tehtävää tukee laaja ja toimiva junioritoiminta.  Tavoitteena on saada mukaan toimintaan perheitä, jotka ovat motivoituneita tukemaan junioreiden purjehdusharrastusta ja toimimaan seurayhteisössä. Junioreiden purjehdusharrastuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat oppiminen, uusien ystävien saaminen ja hauskanpito. Junioreille tulee olla tarjolla monenlaisia tapoja harrastaa purjehdusta. Vaihtoehtoina on kehittyä huippu-urheilijaksi, saada valmiuksia toimia köliveneiden miehistönä, kehittyä taitavaksi matkapurjehtijaksi, kilpailunjärjestäjäksi, ohjaajaksi tai valmentajaksi.

Visio

 1. Haluamme olla yksi johtavista purjehdusseuroista junioripurjehduksessa.
 2. Junioritoiminnan kasvu takaa jatkuvuuden ja luo toimivan sosiaalisen yhteisön junioreille ja vanhemmille.
 3.  Haluamme luoda edellytykset kehittyä huippupurjehtijaksi.

Junioritoiminnan arvot

 1. Purjehdus yhdistää eri sukupolvet, kansalaisuudet ja luokat.
 2. Toiminta on avointa ja uudet purjehtijat ovat tervetulleita.
 3. Vanhemmat sitoutuvat jakamaan omaa osaamistaan junioripurjehduksen edistämiseksi.
 4. Nuorempia ja kokemattomampia purjehtijoita kannustetaan ja autetaan.
 5. Huomioimme muut toiminnassa mukana olevat ja otamme heidät mukaan toimintaamme.
 6. Tuemme purjehtijoita kannustavalla ja reilulla toiminnalla.
 7. Toiminnassa ei suvaita huonoa käytöstä, sopimatonta kielenkäyttöä tai kiusaamista.
 8. Vanhemmat tukevat ensisijaisesti valmentajia tai koko ryhmää ja vasta toissijaisesti omia lapsiaan.
 9. Turun Pursiseuran toiminnassa noudatetaan hyvää urheiluhenkeä, jota junioriohjelma määrittää. Vanhemmat, purjehtijat ja valmentajat sitoutuvat junioriohjelman periaatteisiin.
 10. Valmentajat ja ohjaajat laativat ryhmänsä kanssa vuosittain yhteiset pelisäännöt.

Vanhempien  rooli

Purjehdus on koko perheen urheilulaji – haluamme ja toivomme vanhempien olevan mukana. Vanhempien rooli kasvaa harrastuksen edistymisen myötä. Turun Pursiseuran toimintaa rakentuu talkoohengelle. Myös harrastuksen kustannukset nousevat edistymisen myötä. Erityisesti matkakulut nousevat kilpatasolla. Vanhemmat työskentelevät yhdessä löytääkseen sponsoreita ja muita tukikeinoja ryhmille.

Junioritoiminnan tavoitteena on tarjota vanhemmille mukavaa sosiaalista toimintaa sekä mahdollisuuden päästä tukemaan lasten oppimista ja kehittymistä. Kilpailutulokset eivät ole ensisijainen tavoite vaan ne syntyvät laadukkaan toiminnan ohella. Myös vanhempia kannustetaan tutustumaan syvällisemmin lajiin osallistumalla kilpailujen järjestämiseen, tuomarin tehtäviin ja seuran purjehduskouluihin. Kaikkien vanhempien tulisi tutustua vähintään turvallisuusohjelmaan.

Vanhempien tulee sisäistää lasten purjehdusharrastuksen tärkeimmät syyt: elämysten saaminen, uudet ystävät ja henkilökohtainen kehitys. Vanhempien tulee auttaa ja kannustaa purjehtijoita olemaan ajoissa harjoituksissa ja kilpailuissa. Veneen ja varusteiden tulee kuitenkin olla purjehtijan omalla vastuulla. Vanhempia kannustetaan osallistumaan seuratoimintaan, mutta harjoituksissa ja kilpailuissa annetaan lapsille ja valmentajille harjoitusrauha

Vanhempien tulee ymmärtää:

 • Virheet ja epäonnistuminen on luonnollinen osa harrastusta ja niistä purjehtijat oppivat.
 •  Vanhemmat näyttävät esimerkkiä lapsille urheiluhengestä.
 •  On tärkeää kunnioittaa kaikkia purjehduksessa mukana olevia: valmentajia, purjehtijoita, kilpakumppaneita, vanhempia ja järjestäjiä.
 • On tärkeää edustaa Turun Pursiseuraa positiivisella tavalla ja edistää hyviä suhteita eri joukkueiden ja seurojen välillä.
 • Jos järjestäjä tai valmentaja tekee päätöksen, josta en ole samaa mieltä, haluan pidättäytyä kyseenalaistamasta sitä, ainakin loukkaavin tai henkilökohtaisin hyökkäyksin häntä vastaan.
 • En sano ohjeita kilpailujen aikana, koska se on kielletty purjehduksen säännöissä.
 • En tee negatiivisia kommentteja valmentajista, toimitsijoista tai joukkuetovereista lapseni läsnä ollessa. Tämä on huonoa esimerkkiä, joka voi vaikuttaa negatiivisesti lapseni motivaation ja kokonaiskokemukseen.
 • Sitoudun toimimaan urheilijamaisella tavalla ja kaikin tavoin edistämään ystävällistä ilmapiiriä.
 • Lapset kehittyvät erilaisilla tavoilla eikä menestystä tule mitata vertaamalla muihin purjehtijoihin vaan purjehtijan omaan kehitykseen.
 • Arvostamme purjehtijoita jotka tekevät kaikkensa, jatkavat harjoittelua ja soveltavat oppimaansa.

Sitoutuminen ja jatkuvuus

Jatkuvuus on tärkeää Turun Pursiseuran junioritoiminnassa. Uusia purjehtijoita ja vanhempia pyritään saamaan jatkuvasti mukaan toimintaan. Toiminnassa tulee olla avoin ja vastaanottava suhtautuminen uusiin toimijoihin. Toimijoiden tulee varmistaa, että heillä on seuraaja mikäli he eivät voi jatkaa mukana toiminnassa. Turun Pursiseuran junioritoiminnalle pyritään saamaan tunnettavuutta esittein, artikkelein, yhteistyöllä alueen muiden seurojen kanssa, seuran lehdessä sekä verkkosivuilla ja kertomalla tuttaville toiminnasta. Säännöllisesti kokoontuvan juniorityöryhmän tavoitteena on luoda toimintaan jatkuvuutta, helpottaa tiedonkulkua eri luokkien välillä ja koordinoida junioritoimintaa.

Valmentajan rooli

Turun Pursiseuran juniorivalmennus haluaa tarjota nuorelle kehittävän ja koko elämän kestävän harrastuksen. Tärkeimpänä tavoitteena on purjehtijoiden oppiminen ja kehittyminen. Hyvät tulokset tulevat vasta tämän jälkeen. TPS:n ohjaajilla ja valmentajilla on pitkä purjehdus- ja kilpailutausta ja heillä on kokemusta ohjaajina ja valmentajina toimimisesta. Valmentajat ja ohjaajat ovat käyneet Suomen Purjehdus ja Veneilyn junioriohjaajakurssin ja/tai valmentajakoulutuksen. Seura haluaa että ohjaajat ja valmentajat ovat aktiivisia sekä vesillä että rannassa. Seura tukee valmentajien koulutuksia. Vanhempia kannustetaan osallistumaan seuratoimintaan, mutta harjoituksissa ja rannassa annetaan lapsille ja valmentajille harjoitusrauha. Ryhmämuutoksista keskustelevat valmentajat, lapset ja vanhemmat.

Palkitsemiset

Junioriohjelman mukaan toiminnassa arvostetaan purjehtijoita jotka tekevät kaikkensa, jatkavat harjoittelua ja soveltavat oppimaansa. Tämän periaatteen mukaisesti kaikki toiminnassa aktiivisesti mukana olevat lapset palkitaan. urjehduskurssien päätteeksi lapsille jaetaan diplomit ja järjestetään kurssin päätöstilaisuus. Harjoituksiin osallistuneille lapsille myönnetään Suomen Purjehdus- ja Veneilyn taitotasomerkkejä.  Lisäksi seuralla on lukuisia kiertopalkintoja.