Saaritukikohtasääntö

 1. Turun Pursiseuran saaritukikohdat on tarkoitettu seuran jäsenten ja heidän päällikkyydessään olevien veneiden miehistöjen käyttöön, ei kuitenkaan minkäänlaisessa kaupallisessa tarkoituksessa.
  Tukikohtiin on oikeus nousta maihin sellaisen veneen miehistöllä, jonka päällikkönä toimii Seuran jäsen ja vene on
  a) merkitty Seuran venerekisteriin, tai
  b) rekisteröity eri seuraan ja hänelle on myönnetty tukikohtalupa, mikä osoitetaan ko. seuran perälipulla ja keulakaiteeseen kiinnitetyllä vihreällä tunnuksella tai
  c) hänen henkilökohtaiseen käyttöön vuokraamansa ja asianmukaisesti katsastettu ja hänelle on myönnetty tukikohtalupa, mikä osoitetaan keulakaiteeseen kiinnitetyllä keltaisella tunnuksella.

  Veneessä tulee käyttää seuran perälippua tai jäsenviiriä päällikön jäsenyyden osoittamiseksi.

 1. Kohdan 1 mukaisen veneen päällikkönä toimiva jäsen voi tuoda mukanaan yhden katsastetun vierasveneen edellyttäen, että hänelle on myönnetty vierasvenelupa, mikä osoitetaan keulakaiteeseen kiinnitetyllä punaisella tunnuksella. Jos lupa on saatu merelle, sen korvaa tekstiviesti vierasveneen isännän puhelimessa. Jäsen toimii vierasveneen isäntänä ja vastaa siitä, että vierasvene ei aiheuta muille tukikohdassa oleville veneille häiriötä tai hankaluuksia Seuran veneille rantautumisessa.

  Vierasvene ei saa tulla tukikohtaan ennen isäntävenettä eikä se saa jäädä tukikohtaan isäntäveneen poistuttua. Vierasveneellä ei ole oikeutta omaan saunavuoroon, vaan vieraat saunovat isäntäveneen vuorolla.

 1. Kaikki em. luvat myöntää toiminnanjohtaja, ne on pyydettävä etukäteen ja niistä peritään hinnaston mukainen maksu.
 2. Hillitty ja kanssaveneilijät huomioiva käytös
 3. Tukikohdissa olevat oleskelutilat on tarkoitettu kaikkien jäsenten käyttöön. Yksityistilaisuuksien järjestäminen niissä ei ole sallittua. Yöpyminen tukikohdissa sijaitsevissa rakennuksissa ja telttailu tukikohtien alueella on kielletty. Telttailu sallitaan vain lapsille ja vailla majoitusmahdollisuutta olevien veneiden miehistöille.
 1. Suuria, yli 12 000 kg painavia veneitä varten jokaisessa tukikohdassa on merkitty suurten veneiden kiinnityspaikka. Veneen päällikkö on vastuussa tukikohtaan rantautuneen veneensä kiinnityksestä. Vaaran uhatessa on kuitenkin jokainen tukikohdassa oleva velvollinen osallistumaan apua tarvitsevien veneiden pelastustoimiin.
 1. Seuran majaviiri on pidettävä nostettuna tukikohdan lippusalossa aina tukikohdassa oltaessa. Viiriä ei lasketa yöksi. Tukikohdasta viimeisenä poistuvan jäsenen velvollisuus onlaskea viiri. Virallisina liputuspäivinä olisi suotavaa nostaa lippusalkoon virallinen seuran lippu ja noudattaa yleisiä liputusohjeita.
 1. Jokaisen käynnin yhteydessä on vieraskirjaan merkittävä selvästi jokaisen veneen, päällikön sekä miehistön jäsenten nimet. Mikäli tukikohdassa ollaan pidempään, kirjataan tiedot kunkin vuorokauden osalta. Mikäli liität veneesi saaritukikohdassa olevaan sähkötolppaan, tee tästä merkintä vieraskirjaan. Laskutus tapahtuu merkintöjen perusteella jälkikäteen. Kohdan 2 mukaisen vierasveneen kohdalle merkitään lisäksi selvästi, kuka toimii isäntänä.
 1. Saunan käytöstä tehdään varaus vieraskirjan saunavarausosaan. Siihen merkitään selkeästi sekä veneen että päällikön nimi. Laskutus tapahtuu merkintöjen perusteella jälkikäteen. Saunomisaika on yksi tunti venekuntaa kohden. Yhteissaunavuorot on merkitty varauskirjaan. Saunavuorot varataan henkilökohtaisesti saavuttaessa tukikohtaan. Pyritään varamaan aina ensimmäinen vapaa saunavuoro, jotta myöhemmin saapuville venekunnille jää myös saunomismahdollisuus. Venekunnat, jotka ovat olleet satamassa jo aamulla, saunovat ennen klo 16.

  Yhteissaunavuorot ovat perjantaisin ja lauantaisin sekä Pyytinkarilla että Svinössä (pe klo 21–22 naiset ja klo 22–23 miehet sekä la klo 20-21 naiset ja klo 21-22 miehet).Yhteissaunavuorot on merkitty valmiiksi varauskirjoihin ja niistä ei peritä maksua. Saunomisessa noudatetaan tukikohtasaunoilla esillä olevaa Turun Pursiseuran saarisatamien saunaohjetta, joka koskee sekä yksityistä että yhteissaunomista.

 1. Jokaisen kävijän velvollisuus on suojella tukikohtien luontoa, vesialueita ja tukikohdissa olevaa yhdistyksen omaisuutta. Lemmikkieläimet on tukikohdissa aina pidettävä kytkettyinä. On myös huolehdittava siitä, ettei lemmikkieläimistä aiheudu häiriötä muille venekunnille. Häiritsevä veneajelu tukikohdissa ja tukikohtien välittömässä läheisyydessä on kielletty. Veneen päällikkö vastaa miehistönsä käyttäytymisestä tukikohdassa.
 1. Onginta, pilkkiminen ja viehekalastus on sallittua tukikohdissa häiritsemättä muita veneilijöitä, kanta-asukkaita ja kesämökkiläisiä. Kaikenlainen muu kalastus on kiellettyä. Kalastusta ei saa harrastaa veneiden läheisyydessä. Kalastusvälineet tulee korjata pois välittömästi käytön jälkeen.
 1. Saaritukikohdissa ei ole jätesäiliöitä. Sen vuoksi on jokaisen veneen vietävä tuottamansa jätteet mukanaan tukikohdasta lähtiessään. Jätteiden vienti tukikohtien maa-alueille, käymälöihin tai upottaminen vesialueille on ehdottomasti kielletty.
 1. Tukikohdasta viimeisenä poistuva jäsen on vastuussa siitä, että sähköt on katkaistu sekä sauna ja muut rakennukset lukittu.

Vahvistettu hallituksen kokouksessa 15.3.2022