Ansiopokaalin sääntö

Edesauttamaan seuratoveruutta, hyvää seurahenkeä ja virikkeellistä työskentelyä seuran hyväksi myöntää seuran hallitus vuosittain ansioituneelle jäsenelle Ansiopokaalin.

Ansiokkuutta määritettäessä tulee ensisijaisesti ottaa huomioon jäsenen aktiivisuus ja hänen suorittamiensa töiden, palvelusten ja/tai purjehdusmenestyksen merkitys seuralle vuoden aikana. Pokaalia myönnettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon korostuneesti jäsenen toiminta ja ansiokkuus seuratoverina.

Pokaali luovutetaan saajalle seuran kevätkokouksessa jakoperustein. Jaettavan pokaalin lisäksi annetaan saajalle hänelle jäävä pienoisansiopokaali (loppu). Varsinainen Ansiopokaali tulee palauttaa seuran toimistoon viimeistään maaliskuun alkuun mennessä.

Pokaaliin tulevista kaiverruksista vastaa seura.

ANSIOPOKAALIN SAANEET  
Fagerström Harry 1986
Hurme Lauri 1987
Pekkala Eljas 1988
Alho Reijo 1989
Relanto Risto 1990
Suvanto Matti 1991
Lindholm Reijo 1992
Laine Eero 1993
Viljanen Tauno 1994
Tirkkonen Jaakko 1995
Sarainmaa Timo 1996
Krannila Riitta 1997
Bang Heikki 1998
Kiikeri Jukka 1999
Salanterä Samuli 2000
Runsten Väinö 2001
Asikainen Seppo 2002
Hihnala Matti 2003
Suomi Reijo 2004
Jankari Sauli 2005
Talvio Pekka 2006
Soini Juhani 2007
Pakarinen Paul 2008
Koskinen Pertti 2009
Haavisto Martti 2010
Leinonen Jarkko 2011
Pentti Lasse 2012
Laakso Vesa 2013
Kujala Martti 2014
Helmiö Oskari 2015
Hyytinen Outi 2016
Haavisto Marjatta 2017
Putkinen Marjut 2018
Kataja Pekka 2019
Pönni Veijo 2022