Veneen katsastuksesta

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa. Katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on Suomen Purjehdus ja Veneilyn myöntämä katsastajalupa. Vene voidaan katsastuttaa myös toisen seuran katsastajalla. Tällöin veneen omistaja on velvollinen toimittamaan katsastusasiakirjat tiedoksi Turun Pursiseuran toimistoon.

 

Veneen vuosikatsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Tämän lisäksi veneeseen on tehtävä peruskatsastus vähintään joka viides vuosi ja aina, kun vene vaihtaa omistajaa tai rekisteröintiseuraa. Katsastettu vene merkitään vuosittain seuran venerekisteriin, jolloin vene saa oikeuden käyttää seuran lippua. Veneen vuosittainen katsastaminen on edellytyksenä myös venepaikan saamiselle Ruissalon kotisatamasta.

 

Katsastus sisältyy vuotuiseen venemaksuun. Huom! 30.6. jälkeen tehtävistä katsastuksista peritään 50 € lisämaksu (ei koske uusien veneiden rekisteröintikatsastuksia tai mikäli vene on ollut veneilykauden ylhäällä).

Katsastaja saapuu veneelle tai etäkatsastaa puhelimitse

Katsastus voidaan viranomaisohjeita noudattaen suorittaa veneellä, mikäli seuraavat ehdot toteutuvat:

  • Katsastukseen osallistuu vain kaksi henkilöä: veneenomistaja ja katsastaja.
  • Veneenomistaja ja katsastaja, sekä heidän läheisensä, ovat täysin terveitä, eivätkä kuulu riskiryhmiin.
  • Katsastaja  ja veneenomistaja on noudattavat hyvää hygieniaa ja suojaetäisyyttä toisistaan.
  • Katsastus tehdään katsastajan ja veneenomistajan yhteisellä suostumuksella.

Katsastus voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa puhelimitse etäkatsastuksena seuraavasti:

  • Veneenomistaja valmistelee veneen varusteineen katsastusta varten.
  • Veneenomistaja soittaa (kuva- tai äänipuhelun) veneeltään sovittuna aikana katsastajalle
  • Katsastaja esittää kysymyksiä, joihin veneenomistaja vastaa tunnollisesti (ja esittää kuvatodisteita).
  • Katsastajan luvalla veneenomistaja kirjaa etäkatsastuksen katsastustositteisiin.
  • Veneenomistaja hakee katsastustarran toimistolta.

Suoritustavasta riippumatta katsastuksen suorittaminen edellyttää veneenomistajan huolellista valmistautumista.
Varaa katsastuspöytäkirja, venetodistus ja kynä, sekä katsastusvarusteet ulottuvillesi.
Tarvittaessa voit ennalta tutustua SPV:n katsastusvaatimuksiin.

 

Katsastusaika varataan toimistolta

Katsastuksen ajanvaraus tehdään toimistosta, puh. (02) 276 2666, toimisto@turunpursiseura.fi.

Yleisten katsastusaikojen ja -paikkojen ulkopuolella katsastamisesta tulee kysyä katsastajilta erikseen. Katsastajan tähän suostuessa, on hänellä oikeus matkakustannusten veloittamiseen.

 

Katsastuspäivät vuonna 2022

Ajolanranta 10.5.
Ajolanranta 14.6.

Ruissalon kotisatama 5.5.
Ruissalon kotisatama 16.5.
Ruissalon kotisatama 30.5.
Ruissalon kotisatama 6.6.
Ruissalon kotisatama 13.6.
Ruissalon kotisatama 20.6.
Ruissalon kotisatama 27.6.

Satava 7.6.

Stormälö 11.5.
Stormälö 1.6.
Stormälö 15.6.

5.5.2022 ja 19.5. myös sammuttimien ja nestekaasulaitteiden tarkastusta kotisatamassa. Sammuttimien tarkastukset ilman ajanvarausta. Varaa aika nestekaasulaitteen tarkastukseen Tepsin toimistosta.

Turun Pursiseuran katsastajat

katsastuspäällikkö Tainio Sami, puh. 040 513 0245 (myös etäkatsastuksia)

Alhopuro Markku, puh. 0500 427 461
Aronpuro Risto, puh. 050 593 5800
Heikkilä Tiina, puh. 040 578 4754 ((myös etäkatsastuksia)
Kasemets Toomas, puh. 050 352 8969
Koivisto Paavo, puh. 0400 845 559
Koivisto Pekka, puh. 0500 824 139
Laine Jani, puh. 050 468 3562 (myös etäkatsastuksia)
Leino Heikki, puh. 0400 321 812
Mustalahti Jouni, puh. 050 545 0674
Nyholm Christer, puh. 040 546 4542
Rajaniemi Sauli, puh.050 326 3649
Rautio Olli, puh. 0400 513 029
Salonen Kari, puh. 040 553 6766 (myös etäkatsastuksia)
Servanto Tommi, puh. 0400 599 709 (myös etäkatsastuksia)
Talvio Arto, puh. 050 545 0636
Tolonen Jaakko, puh. 044 907 3037
Wainio Hannu, puh. 040 538 5985