Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja on kussakin maassa paikallisen viranomaisen myöntämä lupakirja, joka oikeuttaa kuljettamaan vapaa-ajanvenettä kansainvälisillä vesialueilla. Suomessa viranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom.

Hakuprosessi muuttui vuoden 2023 alussa. Kansainvälista huviveneenkuljettajan pätevyyttä haetaan Traficomilta heidän verkkosivuiltaan löytyvällä lomakkeella.

Lue lisää: Hae kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa | Traficom

Hakeaksesi pätevyyttä tarvitset:
a) todistuksen teoreettisesta osaamisesta (Venepäällikkökurssin todistus teoriaosuudesta tai rannikkolaivuritutkinto tai vastaava)
b) todistus käytännön veneilytaidoista (esimerkiksi venepäällikkökurssin todistus käytännön veneilytaidoista)
c) yli 16 vuoden iän
d) ajokortin

Jos sinulta puuttuu jokin ylläolevista todistuksista, ota yhteyttä auktorisoituun veneilykouluttajaan. Käytännön veneilytaitotodistuksen voi antaa VAIN henkilö, jolla on veneilykouluttajan auktorisointi. Täytetty hakemus liitteineen lähetetään Traficomiin. Traficom toimittaa kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyden ja laskun hakijalle postitse suoraan kotiin. Keski-Europpan sisävesille purjehtivan kannattaa suorittaa CEVNI-kurssi ja -tutkinto  ennen hakemuksen tekoa ja hakea samalla myös CEVNI-pätevyyttä Traficomilta.