Turun Pursiseuran purjehduskouluttajat

 

Hollo Mika
Kakko Joona-Pekko
Kataja Pekka
Kokkala Antti
Keiramo Petri
Kokkonen Kia
Laaksonen Anssi
Pönni Veijo
Salanterä Samuli
Salminen Jouni
Seppälä Kaapo
Suomi Maarit
Suomi Reijo
Valtola Antti
Voipio Sonja