Turun Pursiseuran purjehduskouluttajat

Maarit Suomi Seuran koulutusvastaava, purjehduksenopettaja
Samuli Salanterä Avomeriopettaja
Antti Kokkala Avomeriopettaja
Ville Valtonen Avomeriopettaja
Veijo Pönni Purjehduksenopettaja
Jouni Salminen Purjehduksen opettaja
Reijo Suomi Purjehduksenopettaja
Sonja Voipio Purjehduksenopettaja
Arto Hihnala Purjehduksenopettaja
Pekka Kataja Purjehduskouluttaja
Anssi Laaksonen Purjehduskouluttaja
Henri Lindgren Purjehduskouluttaja
Sauli Jankari Päällikkötutkinto
Juhani Soini Päällikkötutkinto
Antti Valtola Päällikkötutkinto
Markku Varjonen Päällikkötutkinto
Risto Vuorinen Päällikkötutkinto