Kevätkokous 16.4.2020 –
kokous on siirretty myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

Paikka: TPS Purjehduskeskus, Heikki Bang –sali

Aika: 16.4.2020 klo 18

Paikka: TPS Purjehduskeskus, Heikki Bang –sali

 

TYÖJÄRJESTYS

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
  ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Esitetään hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien antama lausunto päättyneeltä toimintavuodelta.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Valitaan syyskokouksen päätöksen mukaisesti hallitukseen seitsemäs jäsen.
 8. Valitaan kaksi vaaleja valmistelevan työryhmän jäsentä vuosiksi 2020-2021
  Erovuorossa ovat Markku Alhopuro ja Ville Valtonen.
 9. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.
 10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!
Turun Pursiseura ry
Hallitus

Kokousmateriaalit ovat saatavilla seuran verkkosivuilta 14.4. alkaen.

Toimintakertomus 2019
Tilinpäätös 2019
Tilintarkastuskertomus 2019
toiminnantarkastuskertomus_TPS
Vaaleja_valmistelevan_työryhmän_esitys_2020

Huomioitavaa

Mikäli poikkeustila jatkuu 13.4.2020 jälkeen ja kokous joudutaan peruuttamaan, ilmoitamme siitä jäsenille sähköpostitse ja seuran verkkosivuilla. Uusi kutsu lähetetään seuran sääntöjen mukaisesti kaksi viikkoa ennen uutta kokousajankohtaa.