Syyskokous 22.11.2018

Paikka: TPS Purjehduskeskus, Heikki Bang –sali

TYÖJÄRJESTYS

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
  ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä vahvistaan työjärjestys.
 4. Esitetään hallituksen laatima vuoden 2019 toimintasuunnitelma.
 5. Esitetään hallituksen laatima vuoden 2019 tulo- ja menoarvioehdotus.
 6. Päätetään toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksymisestä sekä 5§:ssä mainittujen vuosi- ja juniorijäsenten liittymis- ja vuosimaksujen suuruudesta.
 7. Suoritetaan erovuorossa olevan kommodorin vaali. Erovuorossa on kommodori Samuli Salanterä.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuodeksi 2019
 9. Valitaan hallituksen jäsenet vuodeksi 2019.
 10. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä heille varahenkilöt vuodeksi 2019.
 11. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.
 12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!
Turun Pursiseura ry
Hallitus

Syyskokouksen jälkeen on kiertopalkintojen jako.

Toimintasunnitelma_2019
Talousarvio 2019 syyskokous
Vaaleja valmistelevan työryhmän pöytäkirja 24012018