Syyskokous 21.11.2019

Paikka: TPS Purjehduskeskus, Heikki Bang –sali

TYÖJÄRJESTYS

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
  ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Esitetään hallituksen laatima vuoden 2020 toimintasuunnitelma.
 5. Esitetään hallituksen laatima vuoden 2020 tulo- ja menoarvioehdotus.
 6. Päätetään toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksymisestä sekä 5§:ssä mainittujen vuosi- ja juniorijäsenten liittymis- ja vuosimaksujen suuruudesta.
 7. Suoritetaan erovuorossa oleva kommodorin vaali. Erovuorossa on varakommodori Juha-Matti Liukkonen.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuodeksi 2020.
 9. Valitaan hallituksen jäsenet vuodeksi 2020.
 10. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt vuodeksi 2020.
 11. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.
  – strategiakyselyn tulosten esittely
 12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!
Turun Pursiseura ry
Hallitus