Kevätkokous 11.4.2019

Paikka: TPS Purjehduskeskus, Heikki Bang –sali

TYÖJÄRJESTYS

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
  ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Esitetään hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien antama lausunto päättyneeltä toimintavuodelta.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Valitaan kaksi vaaleja valmistelevan työryhmän jäsentä vuosiksi 2019-2020
  Erovuorossa ovat Timo Telkola ja Markku Varjonen.
 8. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.
 9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!
Turun Pursiseura ry
Hallitus

 

 

Kokousmateriaalit ovat saatavilla seuran toimistosta ja nähtävillä kotisivuilla 8.4. alkaen.