Syyskokous 25.11.2021

 

Aika: 25.11.2021 klo 18

Paikka: ravintola Suomalainen Pohja, Aurakatu 24 A

TYÖJÄRJESTYS

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä vahvistetaan työjärjestys.
 4. Esitetään hallituksen laatima vuoden 2022 toimintasuunnitelma.
 5. Esitetään hallituksen laatima vuoden 2022 tulo- ja menoarvioehdotus.
 6. Päätetään toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksymisestä sekä 4.§:ssä mainittujen vuosi- ja juniorijäsenten liittymis- ja vuosimaksujen suuruudesta.
 7. Suoritetaan erovuorossa olevan kommodorin vaali. Erovuorossa on kommodori Samuli Salanterä.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuodeksi 2022.
 9. Valitaan hallituksen jäsenet vuodeksi 2022.
 10. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt vuodeksi 2022.
 11. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.
 12. Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksen jälkeen kiertopalkintojen jako.

Tervetuloa kokoukseen,
Turun Pursiseuran hallitus

Toimintasuunnitelma 2022
Talousarvio 2022
Vaaleja valmistelevan työryhmän esitys