Kevätkokous 21.4.2022

 

Aika: 21.4.2022 klo 18

Paikka: TPS Purjehduskeskus, Heikki Bang –sali

TYÖJÄRJESTYS

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
  ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Esitetään hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien antama lausunto päättyneeltä toimintavuodelta.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Valitaan hallitukseen varakommodori kolmivuotiskaudelle 2022-2024.
 8. Valitaan kaksi vaaleja valmistelevan työryhmän jäsentä vuosiksi 2022-2023
  Erovuorossa ovat Harry Edelman ja Timo Telkola.
 9. Hallituksen esitys Samuli Salanterän valinnasta kunniajäseneksi ja kunniakommodoriksi.
 10. Päätetään poikkeavasta liittymismaksusta ajalle 1.1. – 31.5.2022
 11. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.
 12. Kokouksen päättäminen

Lisätietoja toiminnanjohtajalta sähköpostitse katja.rytkonen@turunpursiseura.fi tai puhelimitse 044 376 2666.

Tervetuloa kokoukseen

Turun Pursiseuran hallitus

Toimintakertomus 2021
Tilinpäätös vuosikokous
Tilintarkastuskertomus_2021
Toiminnantarkastuskertomus 2021
Vaaleja valmisteleva toimikunta esittää Turun Pursiseuran vuosikokoukselle 21.4