Kevätkokous 22.4.2021

 

Aika: 22.4.2021 klo 18

Paikka: TPS Purjehduskeskus, Heikki Bang –sali

Koronatilanteen vuoksi seuran hallitus on päättänyt mahdollistaa kokoukseen osallistumisen etäyhteydellä, jota vahvasti suositellaan noudatettavaksi. Etäyhteydellä osallistuminen vaatii ennakkoilmoittautumisen 21.4. klo 12 mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/Kevatkokous_1351

Etäosallistuminen ja ennakkoilmoittautuminen perustuvat väliaikaiseen lakiin:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677. 

TYÖJÄRJESTYS

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi
  ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Esitetään hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien antama lausunto päättyneeltä toimintavuodelta.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Valitaan kaksi vaaleja valmistelevan työryhmän jäsentä vuosiksi 2021-2022
  Erovuorossa ovat Pekka Koivisto ja Marjut Putkinen.
 8. Hallituksen esitys valtuuksien antamisesta maalaiturin loppuosan, E-laiturin ja polttoaineaseman SFS-sertifikaatin vaatimien muutostöiden rahoittamiseksi
 9. Hallituksen esitys kutsutuksi jäseneksi
 10. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.
 11. Kokouksen päättäminen

Kokousmateriaali on saatavilla seuran sivuilta 19.4.2021 alkaen https://turunpursiseura.fi/seura/kokoukset/

Lisätietoja toiminnanjohtajalta sähköpostitse katja.rytkonen@turunpursiseura.fi tai puhelimitse 044 376 2666.

Tervetuloa kokoukseen,
Turun Pursiseuran hallitus

Tilinpäätös 2020
Toimintakertomus 2020
TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS 2020
Tilintarkastuskertomus 2020