Katsastusohjeet

Katsastuskohteet ja -varusteet käyvät ilmi katsastuspöytäkirjasta. Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla tai haltijalla, ja kulussa oltaessa päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta heitä vastuusta. Päällikön on ennen purjehdukselle lähtöä parhaansa mukaan varmistauduttava siitä, että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittävästi varustettu sekä miehitetty. Sangen ankaraa tekstiä, mutta vastuuntuntoiselle ja huolelliselle veneilijälle katsastus vahvistaa oikeanlaista turvallisuudentunnetta veneilyssä.

Peruskatsastus – vuosikatsastus

Veneeseen tehdään peruskatsastus jos:
1. Veneen peruskatsastuksesta on kulunut viisi vuotta.
2. Kysymyksessä on uusi vene.
3. Veneen omistaja on vaihtunut.

Jos veneesi kuuluu ryhmään 1, toimitaan näin:

  • Ennen katsastustoimituksen aloittamista veneen omistaja antaa aikaisemman peruskatsastuspöytäkirjan ja venetodistuksen katsastajalle.
  • Katsastustoimituksen jälkeen katsastaja antaa uuden peruskatsastuspöytäkirjan jäljennöksen ja katsastustarran veneen omistajalle.
  • Uusittu venetodistus toimitetaan veneen omistajalle seuran toimistosta postitse.
  • Venetodistuksen uusiminen ei maksa mitään, jos vanha venetodistus on tallella. Jos vanhaa ei löydy, peritään uudesta normaali venetodistuksen hinta 35 eur.

Jos veneesi kuuluu ryhmään 2-3:

  • Ennen katsastuksen aloittamista veneenomistaja täyttää venekortin (sama lomake kuin jäsenhakemus), jos ilmoitus toimistoon on tehty, tätä ei tarvita
  • Katsastuksen jälkeen katsastaja antaa peruskatsastuspöytäkirjan jäljennöksen sekä katsastustarran. Venetodistus toimitetaan veneen omistajalle seuran toimistosta postitse. Sen hinta sisältyy veneen rekisteröintimaksuun.

Veneeseen tehdään vuosikatsastus jos:
Jos vene on v. 2016-2019 peruskatsastettu Turun Pursiseuran toimesta eikä sen omistaja ole vaihtunut. Ennen vuosikatsastuksen aloittamista veneen omistaja esittää katsastajalle peruskatsastuspöytäkirjan ja venetodistuksen.

Katsastuksen jälkeen katsastaja antaa veneen omistajalle katsastustarran sekä tekee suoritetusta katsastuksesta merkinnän peruskatsastuspöytäkirjaan ja venetodistukseen. Katsastustarra kiinnitetään veneen ylärakenteisiin paapuurin puolelle selvästi näkyvään paikkaan.

Jos vene katsastetaan muun seuran katsastajan toimesta, omistajan tulee toimittaa kopio venetodistuksesta TPS:n toimistoon.

Jos venettä ei lasketa koko kauden aikana veteen, sitä ei tarvitse katsastaa. Asiasta on kuitenkin ilmoitettava seuran toimistoon, jolloin vene pidetään edelleen seuran venerekisterissä.

Veneily-yhdistyksen lippua käyttävässä veneessä pitää aina olla mukana voimassa olevalla katsastusmerkinnällä varustettu venetodistus. Viranomaisilla on oikeus tarkastaa, että pursiseuralippua käyttävässä veneessä on ko. asiakirja. Turun Pursiseuran lipun käyttöön on oikeutettu ainoastaan seuraan rekisteröity ja katsastettu vene.

Tutustu Tukesin nestekaasu-oppaaseen