Aika: 24.11.2022 klo 18
Paikka: TPS Purjehduskeskus, Heikki Bang -sali

Työjärjestys

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä vahvistetaan työjärjestys.
 4. Esitetään hallituksen laatima vuoden 2023 toimintasuunnitelma.
 5. Esitetään hallituksen laatima vuoden 2023 tulo- ja menoarvioehdotus.
 6. Päätetään toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksymisestä sekä 4.§:ssä mainittujen vuosi- ja juniorijäsenten liittymis- ja vuosimaksujen suuruudesta.
 7. Suoritetaan erovuorossa olevan kommodorin vaali. Erovuorossa on varakommodori Jyrki Paappa.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuodeksi 2023.
 9. Valitaan hallituksen jäsenet vuodeksi 2023.
 10. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt vuodeksi 2023
 11. Hallituksen esitys sääntömuutokseksi. Sääntömuutos koskee pykäliä 3§, 6§ ja 11§.
 12. Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.
 13. Kokouksen päättäminen.


Kokousmateriaalit ovat nähtävillä Turun Pursiseuran verkkosivuilla
21.11. 2022 alkaen.

Syyskokouksen jälkeen kiertopalkintojen jako